بازی فکری گوش بزنگ

خرید بازی فکری گوش بزنگ

فروشگاه بازی فکری گوش بزنگ

بهترین بازی فکری گوش بزنگ

خرید اینترنتی بازی فکری گوش بزنگ

فروش بازی فکری گوش بزنگ

بهترین بازی فکری گوش بزنگ

بازی فکری گوش بزنگ ارزان

فروش انلاین بازی فکری گوش بزنگ

فروش اینترنتی بازی فکری گوش بزنگ

هدف بازی :
مهارت ها اعتماد به نفس – برانگیختن حواس – دقت و تمرکز – ریاضیات و آموزش اعداد

شرح بازی :
محصول گوش به زنگ حاوی تعدادی کارت که برروی هرکدام بین یک تا پنج میوه وجود دارد و یک زنگ تشکیل شده است.هر کودک یک تعداد کارت را دراختیار می گیرد و زنگ را در وسط بازیکنان قرار میدهیم .کودکان هم زمان یکی از کارتهای خود را برمی گردانند .بازیکنی که بتواند تشخیص دهد از کدام میوه دقیقا 5 تصویر وجود دارد زنگ را به صدا در می آورد و برنده آن دست از بازی است و تمامی 4 کارت آن دست را برمی دارد. درصورتیکه بازیکن اشتباهی زنگ را به صدا در آورد باید به هریک از بقیه بازیکنان یک کارت بدهد. بازی تا زمانی که یکی از بازیکنان کارت خود را تمام کند ادامه می یابد و برنده فردی که کارت بیشتری داشته باشد. این بازی دقت دیداری بازیکنان را افزایش میدهد. برای این بازی تمرکز خوبی باید داشته باشیم . از اهداف دیگری که از این بازی می توان به آن دست یافت سرعت عمل و سرعت واکنش به محرک های دیداری است. شناخت مفهوم عدد هم از مواردی است که در این بازی به آن دست می یابیم .

نظرات مشتریان

    برای این کالا نظری ثبت نشده است

محصولات مشابه در این دسته