بازی فکری مونوپولی عروسکی

خرید بازی فکری مونوپولی عروسکی

فروشگاه بازی فکری مونوپولی عروسکی

بهترین بازی فکری مونوپولی عروسکی

خرید اینترنتی بازی فکری مونوپولی عروسکی

فروش بازی فکری مونوپولی عروسکی

بهترین بازی فکری مونوپولی عروسکی

بازی فکری مونوپولی عروسکی ارزان

فروش انلاین بازی فکری مونوپولی عروسکی

فروش اینترنتی بازی فکری مونوپولی عروسکی

اجزای بازی:

یک صفحه بازی
دو عدد تاس
یک مهره برای هر بازیکن
32 خانه (مهره سبز) و 12 هتل (مهره قرمز)
16 کارت شانس (Chance Card) و 16 کارت خزانه عمومی (Community Chest)
28 سند مالکیت (Title Deed) برای هر ملک
یک بسته اسکناس

آماده سازی بازی

1- صفحه بازی را روی میز بگذارید
2- کارت های شانس و خزانه عمومی را در جاهای مربوط رو به پشت قرار دهید
3- هر بازیکن یک مهره برای خودش انتخاب کند
4- هر بازیکن 1500 دلار به شرح مقابل دریافت می کند: دو اسکناس 500 دلاری؛ 2 اسکناس 100 دلاری؛ 2 اسکناس 50 دلاری؛ 6 اسکناس 20 دلاری؛ 5 اسکناس 10 دلاری؛ 5 اسکانس 5 دلاری و 5 اسکناس یک دلاری


بانک

یک نفر به عنوان بانکدار انتخاب می شود. اگر خود او هم بازی کند، باید پول های خودش و بانک را جداگانه نگه دارد. بانکدار حقوق ها و پاداش ها پرداخت می کند. همه مالیات ها، جریمه ها، وام ها و سودها را جمع آوری کند. همچنین بانکدار هزینه تمام املاکی است که می فروشد یا به حراج می گذارد را دریافت می کند. بانک نباید ورزشکسته شود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، می تواند هر چقدر که مناسب بداند از هر کدام از بازیکنان که انتخاب می کند، بگیرد! هدف بازی با خرید، اجاره و فروش املاک و مجبور کردن سایر بازیکنان به ورشکستگی، ثروتمندترین بازیکن شوید.

گیم پلی بازی

بانکدار شروع به ریختن تاس می کند و بازیکنی که بیشترین شماره تاس نصیبش شده است، بازی را شروع می کند. دور بازی در جهت عقربه های ساعت می چرخد. تمام بازیکنان مهره هایشان را در نقطه شروع بازی قرار می دهند و به اندازه شماره تاس، در سمت فلش حرکت می کنند. مهره ها در همان نقطه می مانند و در نوبت بعدی، از آنجا به حرکت ادامه می دهند؛ به همین دلیل، دو یا چند بازیکن می توانند به طور همزمان در یک خانه قرار بگیرند.

اگر تاس از صفحه بازی خارج شود یا در کنار صفحه به صورت کج قرار بگیرد، بازیکن باید دوباره تاس بریزد. براساس جایی که مهره در نهایت قرار می گیرد، می تواند ملک خریداری کنید یا اجاره و مالیات بپردازید و یا اینکه کارت شانس یا خزانه عمومی بردارید و یا اینکه به زندان بروید! اگر جفت بیاورید، مهره تان را به اندازه عدد تاس ها، حرکت می دهید و پاداش یا جریمه خانه مورد نظر نصیب تان می شود؛ در ادامه دوباره می توانید تاس بریزید و مثل قبل، به بازی ادامه دهید؛ ولی مواظب باشید، اگر 3 بار پشت سر هم جفت بیاورید، باید به زندان تشریف ببرید!


خانه شروع

وقتی مهره یکی از بازیکنان در خانه شروع (GO) قرار می گیرد یا از روی آن عبور می کند، 200 دلار از بانک به عنوان حقوق دریافت می کند. با این حال، این مبلغ در هر دور فقط یک بار پرداخت می شود. از طرف دیگر، اگر بازیکنی که از روی شروع عبور می کند، دو خانه یا 7 خانه بعد از آن به ترتیب روی خانه کارت خزانه عمومی یا شانس قرار بگیرد و کارت “به سمت شروع برو” را بیرون بکشد، 200 دلار برای عبور از شروع و 200 دلار برای کارتی که بیرون کشیده، نصیبش می شود.


خرید ملک

وقتی به ملکی می رسید که صاحبخانه ای ندارد، می توانید آن را براساس قیمت ارائه شده، از بانک خریداری کنید. در این شرایط، سند مالکیت مربوط به آن ملک را هم دریافت می کنید. اگر نخواهید آن ملک را بخرید، بانک آن را از طریق حراج، به گران ترین خریدار می فروشد. خریدار هزینه ملک را به صورت نقد پرداخت می کند و سند خود را تحویل می گیرد. تمام بازیکنان، از جمله بازیکنی که از خرید ملک سرباز زده، می تواند در حراجی شرکت کند و حراجی می تواند از هر قیمتی آغاز شود.


پرداخت اجاره

وقتی در ملک یکی دیگر از بازیکنان قرار می گیرید، مالک آن براساس سند مالکیتش، اجاره آن را از شما دریافت می کند. اگر هم آن ملک رهن شده باشد، سندش به پشت مقابل مالک قرار می گیرد و اجاره ای به مالک پرداخت نمی شود.

این که تمام املاک یک طیف رنگ را در اختیار داشته باشید، یک مزیت است، چون مالک می تواند به ازای املاک ارتقانیافته، اجاره دو برابر درخواست کند. این قانون شامل املاک خریداری نشده در آن طیف رنگ هم می شود. اینکه در ملک تان هتل یا خانه هم داشته باشید، بهتر است، چون اجاره بهای بیشتری نصیب تان می شود. توضیح اینکه اگر مالک قبل از تاس ریختن بازیکن بعدی نتواند اجاره اش را بخواهد، از گرفتن آن منع خواهد شد.


کارت های شانس و خرانه عمومی

وقتی در این خانه ها قرار می گیرید، باید اولین کارت از روی دسته مربوط را بردارید و به دستوراتش عمل کنید و آن را دوباره زیر کارت ها قرار دهید. کارت آزادی از زندان تا زمان استفاده، نگهداری و بعد به زیر کارت ها منتقل می شود. اگر بازیکنی که آن را برمی دارد، تمایلی برای استفاده از آن نداشته باشد، می تواند آن را به قیمت توافقی به یکی دیگر از بازیکن ها بفروشد.

مالیات

وقتی در خانه مالیات قرار می گیرید، باید معادل مبلغی که در خانه مربوط نوشته شده به بانک پرداخت کنید.

زندان

وقتی به زندان فرستاده می شوید، باید بلافاصله به آن بروید و نمی توانید حقوق 200 دلاری تان را در صورت عبور از خانه شروع، دریافت کنید. همچنین وقتی در آن خانه قرار می گیرید، نوبت تان هم می سوزد. اگر در جریان بازی در آن خانه قرار بگیرید، فقط در حال بازدید هستید و به صورت معمول به بازی ادامه می دهید. حتی وقتی در زندان هستید، همچنان می توانید ملک، خانه و هتل بخرید و اجاره بگیرید.

بازیکن در شرایطی از زندان خارج می شود که:

در نوبتش، پنجاه دلار به بانک بپردازد و به حالت عادی تاس بریزد و بازی کند.
اگر کارت آزادی از زندان داشته باشد، در نوبت بعدی اش می تواند از آن استفاده کند در غیر این صورت می تواند این کارت را از سایر بازیکنان بخرد. البته حداکثر تا پنجاه دلار مقرون به صرفه است. سپس کارت آزادی از زندان را زیر دسته کارت های مربوطه قرار داده و بازی را ادامه می دهد.
اگر در نوبت بعدی بازی خود جفت بیاورد، می تواند به تعداد مجموع اعداد تاس بر روی صفحه بازی به حرکت خود ادامه دهد. در سه نوبت بازی خود فرصت هست تاس جفت بیاورد، پس از آن باید پنجاه دلار به بانک پرداخته و به بازی ادامه دهد

پارکینگ رایگان

اینجا منطقه پارکینگ رایگان است و بازیکنی که در آن قرار می گیرد، لازم نیست مبلغی پرداخت کند یا جریمه شود. سعی کنید در اوایل بازی زیاد اینجا نیفتید، اما در اواخر بازی، هدف بسیار خوبی است.


خانه ها و هتل ها

وقتی یکی از بازیکنان تمام املاک یک طیف رنگی را مال خود کرده، می تواند از بانک خانه بخرد. می توانید هر اندازه که بخواهید یا بنیه مالی تان اجازه دهد، خانه بخرید. وقتی یکی از بازیکنان 4 خانه در هر یک از املاک مربوط به یک طیف رنگ داشته باشد، می تواند یک هتل از بانک بخرد و آن را در هر کدام از املاک آن طیف رنگ، احداث کند. در هر ملک تنها یک هتل می تواند ساخته شود. همان طور که به صورت یکنواخت ساخت و ساز می کنید، باید در صورت فروش دوباره خانه ها به بانک به طور یکنواخت تقسیم املاک کنید؛ یعنی معادل قیمت هتل که در کارت سند مالکیت مشخص شده را به بانک پرداخت نموده ، ۴ خانه موجود در آن خیابان را به بانک بازگردانده و یک مهره هتل قرمز رنگ را جایگزین کنید. در صورتیکه یکی از خیابانهای مجموعه کارتهای سند مالکیت با رنگ یکسان، در رهن بانک باشد، ساختن خانه در هیچ یک از خیابانهای آن مجموعه امکان پذیر نیست.


موانع ساخت و ساز

وقتی بانک هیچ خانه ای برای فروش نداشته باشد، بازیکنانی که می خواهند خانه ای بخرند، باید منتظر باشند یکی از بازیکنان خانه اش را به بانک بفروشد. وقتی تعداد خانه ها یا هتل های در دسترس کمتر از تقاضای ارائه شده باشد، آن املاک در حراجی به بالاترین قیمت، به فروش خواهند رفت.


فروش ملک

املاک ارتقانیافته، راه آهن ها و سایر امکانات می تواند به صورت خصوصی به هر مبلغی که دست فروشنده را بگیرد، به فروش برود. با این حال، اگر ملک در طیف رنگی که در آن ساختمان وجود داشته باشد، قرار بگیرد، قابل فروش نیست. ساختمان ها باید در این شرایط، اول به بانک فروخته شوند. خانه ها و هتل ها هر زمانی که مالک تشخیص دهد، به نصف قیمت به بانک قابل فروش است.


رهن

املاک ارتقا نیافته هر زمانی می تواند در رهن بانک قرار بگیرد که مبلغ آن روی اسناد مالکیت مشخص است. در شرایطی که ساختمان در ملک وجود داشته باشد، به نصف قیمت به بانک فروخته می شود. زیرساخت ها یا ساختمان های تحت رهن بانک شامل هیچ اجاره بهایی نمی شوند. برای خارج شدن از رهن بانک، مالک باید مبلغ رهن به اضافه 10 درصد سود را به بانک پرداخت کند. وقتی تمام املاک یک طیف رنگ از رهن خارج شوند، مالک می تواند دوباره شروع به خرید خانه یا هتل کند. تنها مالک می تواند با پرداخت مبلغ مورد نظر، ملک را از رهن بانک خارج کند و این در مورد سایر بازیکنان صادق نیست. با این حال، مالک می تواند براساس مبلغ توافقی، این ملک رهن شده را به هر کدام از بازیکنان بفروشد و بازیکن در این شرایط اقدام به خارج کردن آن از رهن کند.


ورشکستگی

وقتی بیشتر از بدهی تان به بانک یا یکی از بازیکنان، بدهی داشته باشید، ورشکسته اعلام می شوید. وقتی بدهی تان به یکی از بازیکنان است، باید هر چقدر می توانید به او پرداخت کنید. اگر خانه یا هتل داشته باشید، باید در ازای پول نقد به نصف قیمت به بانک بفروشید و از آن طریق بدهی تان را صاف کنید. اگر هم خانه ای در رهن بانک داشته باشید، باید اختیار آن را به طرف ذینفع بدهید تا خودش بلافاصله با بانک روبرو شود و با پرداخت مبلغ رهن و سود، آن را مال خود کند.

اگر هم به بانک بدهی داشته باشید، باید تمام دارایی هایتان را به بانک واگذار کنید. در این شرایط بانک بلافاصله تمام آنها به جز ساختمان ها را از طریق حراج به فروش می رساند.  هر کدام از بازیکنان می توانند با به رهن گذاشتن املاک شان، از بانک وام بگیرند و هیچ بازیکنی نمی تواند از دیگری وام بگیرد.

پایان بازی

بازیکنان ورشکسته از بازی خارج می شوند و آخرین بازیکن باقی مانده در بازی، برنده است.

 

نظرات مشتریان

    برای این کالا نظری ثبت نشده است

محصولات مشابه در این دسته