کلیه کالاها و اسباب بازی های ارسالی توسط واحد کنترل کیفیت توی تویز به دقت تست شده و چک لیست کنترل کیفیت کالا که شامل موارد زیر میباشد بر روی هر بسته الصاق میگردد :

فنی کالا سالم

بسته بندی کالا سالم

بدنه و ظاهر کالا سالم

لوازم جانبی کالا سالم